Biuletyn szkoleniowy dla lekarzy stomatologów

Zapisz się do comiesięcznego, darmowego biuletynu e-mailowego prezentującego informacje dotyczące konferencji i szkoleń w zakresie diagnozowania i leczenia dysfunkcji narządu żucia. Szkolenia prowadzi Prof. dr hab. n. med. Stefan Baron.

logosy2

O NAS

W naszych gabinetach czeka na Państwa zespół profesjonalistów, którzy zapewnią kompleksowe, bezbolesne leczenie w miłej atmosferze. Nasi doświadczeni i świetnie wykształceni lekarze z zaangażowaniem zadbają o Państwa zdrowie i komfort.

Proszę poznać nasz Zespół:

unnamed

Lekarz dentysta Przemysław Nowak
(implantolog, chirurg stomatologiczny)
Jest absolwentem Śląskiej Akademii Medycznej w Zabrzu, na wydziale lekarsko-dentystycznym, który ukończył w 1989r. Jest również absolwentem Uniwersytetu Medycznego w Sienie (Włochy), gdzie odbywając staż w latach 2009 – 2011 zdobył tytuł Master of Implantoprosthodontics. Od 1991r prowadzi własną praktykę stomatologiczną w Polsce a od 2005r., w zakresie implantoprotetyki i chirurgii, współpracuje na stałe z kliniką dentystyczną w Londynie. Odbył w Polsce i za granicą, wiele kursów i szkoleń z zakresu chirurgii implantologicznej oraz periodontologii, m.in.:
- „Implatology -surgical and prosthetic course” Nobel Bio Care Poland CDC for CPD, Warszawa 1998r.
- „Protezy stałe na Implantach w systemie Brenemarka” - leczenie protetyczne protezami stałymi oparte na wszczepach. Akademia Medyczna w Warszawie 1999 r.
- Warsztaty „Rola Regeneracji Tkanek podczas leczenia periodontologicznego. Sterowana regeneracja tkanek w periodontologii i chirurgii periodontologicznej” Warszawa, maj 2000 r.
- „Articulation Oclussion - Articulation-clinical decision making to reach optimal and realistic perio/pros implant results” London 2000r.
- Intensive teaching seminar on maxiliary and bone manipulation in implant dentistry, Warszawa 2000r
- Advance Replace select Surgical and Prosthetic Training Course, CDC for CPD. Warszawa 2001r.
- Nobel Guide Concept Trainig Course, Nobel Biocare , Warszwa, 2005r.
- International Expert Program „ The Time is now for the implant Aesthetic, with dr Uli Grunder, 31.03.-01.04.2006 , Estman Hospital London
Stale bierze czynny udział w konferencjach stomatologicznych polskich i zagranicznych. Jest członkiem The Association of Dental Implantology UK

unnamed

Lekarz dentysta Krzysztof Zieliński
(specjalista protetyki stomatologicznej)
Umiejętność: implantologia stomatologiczna. Jest absolwentem Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, kierunek lekarsko - dentystyczny. Studia ukończył w 2006 roku. Przez cały okres studiów nagradzany stypendium naukowym. Od 2008-2012 odbywał staż specjalizacyjny z protetyki stomatologicznej w trybie rezydenckim w Poradni Protetyki i Dysfunkcji przy Katedrze Dysfunkcji i Ortodoncji w Zabrzu, prowadząc także zajęcia dydaktyczno - kliniczne ze studentami ŚUM (Śląskiego Uniwersytetu Medycznego). Od 2012 roku jest dyplomowanym specjalistą protetyki stomatologicznej. W 2013 zakończył cykl szkoleń implantologicznych uzyskując Certyfikat Umiejętności z implantologii stomatologicznej OSIS (Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Implantologii Stomatologicznej) oraz Certyfikat BDIZ EDI (European Association of Dental Implantologists). Stale podnosi swoje kwalifikacje uczestnicząc w licznych kursach, szkoleniach oraz konferencjach. Jest współautorem prac naukowych oraz publikacji w recenzowanych czasopismach stomatologicznych. Jest aktywnym członkiem PTDNŻ (Polskiego Towarzystwa Dysfunkcji Narządu Żucia) oraz OSIS. W kręgu jego zainteresowań są zagadnienia związane z protetycznym leczeniem dysfunkcji układu ruchowego narządu żucia, leczenie implantologiczno-protetyczne oraz chirurgia stomatologiczna i implantacyjna.


Prof.nadzw.dr hab.n.med. Agnieszka Pisulska-Otremba
Lekarz dentysta

(specjalista ortodoncji)
kierownik (do 30 IX 2001) Katedry i Zakładu Ortodoncji na Oddziale Stomatologicznym ŚAM w Zabrzu. Jej zainteresowania naukowo-badawcze koncentrują się wokół problematyki diagnozowania i leczenia pacjentów z rozszczepami podniebienia, diagnozowania zespołów wad wrodzonych twarzowej części czaszki oraz diagnozowania i leczenia zębów zatrzymanych. Do Jej najważniejszych osiągnięć w pracy naukowo-badawczej należy zaliczyć opracowanie metody klinicznej oceny napięcia oraz siły mięśni i zastosowanie jej w ortopedii szczękowej. Od 1990 r. powołana na konsultanta regionalnego w dziedzinie ortodoncji, a od 1995 r. była przewodniczącą Krajowego Zespołu Konsultanta Medycznego w dziedzinie ortodoncji.

ortodonta


Dr n. med. Jerzy Pachoński
Lekarz dentysta
(specjalista protetyki stomatologicznej)
Ukończył Śląską Akademię Medyczną w 1968r. Pracując w Katedrze i Klinice Protetyki Stomatologicznej ŚAM uzyskał w 1976r. specjalizację z protetyki stomatologicznej a w 1980r. tytuł doktora nauk medycznych. Do 2004r. kształcił na uczelni studentów i specjalizujących się stomatologów, doprowadzając ponad trzydziestu do uzyskania specjalizacji z protetyki oraz stomatologii ogólnej. Od wielu lat jest też wykładowcą w Studium Medycznym, na wydziale techniki dentystycznej. Jest członkiem wielu towarzystw stomatologicznych i komisji, tworzących programy nauczania, dokształcania i egzaminowania stomatologów i techników dentystycznych. Z Centrum Stomatologii i Medycyny Bdental związał się od początku jego powstania, służąc tu pacjentom swoimi umiejętnościami a młodszym kolegom wiedzą i doświadczeniem zawodowym.

protetyka


Lekarz dentysta Klaudia Zaremba
(specjalista ortodoncji)
Doświadczony stomatolog – specjalista I stopnia stomatologii ogólnej, oraz II stopnia w zakresie ortodoncji z wieloletnim stażem zawodowym. Dyplom lekarza stomatologa Śląskiej Akademii Medycznej uzyskała w 1992r. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Ortodontycznego oraz międzynarodowego związku stomatologów o specjalności ortodontycznej International Association for Orthodontics. Swoje umiejętności stale pogłębia uczestnicząc w licznych szkoleniach i kursach ortodontycznych, zarówno w kraju jak i za granicą. W swej pracy zawodowej korzysta z najnowszych metod leczenia i wysokiej klasy sprzętu. Największą dla Niej satysfakcją jest zadowolenie i piękny uśmiech pacjentów.

ortodontaLekarz dentysta Magdalena Markiewicz
(stomatologia estetyczna, endodoncja mikroskopowa)
Od 2010 roku jest absolwentką Śląskiego Uniwersytetu Medycznego na wydziale LekarskoDentystycznym w Zabrzu. Podczas studiów brała czynny udział w kołach naukowych i zjazdach oraz reprezentowała uczelnie na Mistrzostwach Polski Akademii Medycznych w pływaniu. Jest współautorką pracy naukowej z dziedziny protetyki. Obowiązkowy staż podyplomowy odbyła Specjalistycznym Centrum Stomatologii i Medycyny B-dental w Gliwicach, gdzie obecnie również pracuje. Pracę zawodową łączy z rozwojem naukowym, uczestnicząc w licznych kursach i szkoleniach, dzięki czemu może stosować nowe metody leczenia. Interesuje się stomatologią estetyczną, endodoncją i protetyką.

2-small2
Lekarz dentysta Sylwia Krakowska
(specjalista protetyki stomatologicznej)
Od 2007 jest absolwentką Śląskiego Uniwersytetu Medycznego na wydziale Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu. W latach 2009-2010 ukończyła roczny kurs podyplomowy Curriculum Implantologii PSI. Jest członkiem German Society of Oral Implantology (DGOI), Polskiego Stowarzyszenia Implantologicznego (PSI) oraz ICOI. Stale podnosi swoje kwalifikacje uczestnicząc w licznych kursach, szkoleniach oraz konferencjach. Od wielu lat specjalizuje się w odbudowie funkcji i estetyki uzębienia pomagając pacjentom, którzy chcą poprawić wygląd zębów lub utracili je częściowo albo całkowicie.Pracuje z pacjentami wszystkich grup wiekowych, od małych dzieci po osoby starsze, wykonując pełen zakres usług stomatologicznych od profilaktyki przez leczenie, usuwanie zębów po wykonanie prac protetycznych. Dzięki temu oraz sympatii do swoich pacjentów jest lekarzem rodzinnym w zakresie opieki stomatologicznej. Szczególny nacisk kładzie na estetykę i spełnienie potrzeb pacjentów. Duża cierpliwość i wyrozumiałość pozwala jej przełamać wiele fobii stomatologicznych. Głównymi dziedzinami jej zainteresowań jest protetyka, implantoprotetyka, periodontologia oraz chirurgia stomatologiczna.

alt


Lekarz dentysta Michał Karcz
(w trakcie specjalizacji z chirurgii szczękowo-twarzowej)
Lek. dent. Michał Karcz jest absolwentem Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, kierunek lekarsko – dentystyczny,oraz Śląskiej Wyższej Szkoły Medycznej w Katowicach, gdzie ukończył studia podyplomowe, kierunek kosmetologia lekarska z medycyną estetyczną. Od 2015 roku jest asystentem w Klinice Chirurgii Szczękowo – Twarzowej w Katowicach, w ramach specjalizacji z zakresu chirurgii szczękowo – twarzowej. W kręgu jego zainteresowań są zagadnienia związane z traumatologią i onkologią stomatologiczną. Podnosi swoje kwalifikacje uczestnicząc w kursach a w 2015 roku ukończył szkolenia z zakresu modelowania twarzy z zastosowaniem kwasu hialuronowego StylAge techniką SoftFilling oraz z zakresu modelowania ust.

alt

Lekarz dentysta Katarzyna Hadera

(w trakcie specjalizacji z protetyki stomatologicznej)
Lek. dent. Katarzyna Hadera jest absolwentką Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, kierunek lekarsko – dentystyczny, który ukończyła w 2013r. W Specjalistycznym Centrum Stomatologii i Medycyny B Dental ukończyła staż podyplomowy a obecnie pracuje jako rezydent, w ramach stażu specjalizacyjnego z zakresu protetyki stomatologicznej. W kręgu jej szczególnych zainteresowań są zagadnienia związane estetyką uzupełnień protetycznych oraz z wykluczaniem stresu stomatologicznego. Stale podnosi swoje kwalifikacje uczestnicząc w szkoleniach i sympozjach naukowych.

alt


Lekarz dentysta Karolina Chamczyk

(stomatologia zachowawcza i dziecięca)
Jest absolwentką Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, który ukończyła w 2011 r. Systematycznie poszerza swoje kwalifikacje zawodowe, co pozwala jej na pracę zgodnie z najnowszymi standardami. Jej zainteresowania zawodowe koncentrują się wokół endodoncji, stomatologii estetycznej oraz stomatologii dziecięcej. Szczególny nacisk kładzie na profilaktykę stomatologiczną oraz leczenie najmłodszych, nie unikając nawet największych wyzwań. Posiada duże pokłady empatii oraz cierpliwości. Na pierwszym miejscu zawsze stawia dobro pacjenta.

altLekarz dentysta Michał Kowalczyk

(w trakcie stażu podyplomowego)
Ukończył stomatologię na Wydziale Lekarskim z oddziałem lekarsko-dentystycznym Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Zabrzu. W okresie studiów uczestniczył w licznych konferencjach naukowych oraz kursach z zakresu stomatologii zachowawczej i chirurgii stomatologicznej. Brał aktywny udział w działalności Polskiego Towarzystwa Studentów Stomatologii będąc jego członkiem, a później także wchodząc w skład zarządu śląskiego oddziału PTSS. Kliniczny staż podyplomowy odbywa w Specjalistycznym Centrum Stomatologii i Medycyny B-dental. Chętnie korzysta z nowoczesnych rozwiązań, by móc sprostać oczekiwaniom swoich pacjentów. W przyszłości dalej chciałby doskonalić swoją wiedzę teoretyczną oraz umiejętności praktyczne zwłaszcza z zakresu chirurgii stomatologicznej.

alt


Lekarz dentysta Monika Nowak
(w trakcie stażu podyplomowego)
Jest absolwentką Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Stomatologii na Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku. Aktywny Członek Polskiego Towarzystwa Studentów Stomatologii (PTSS). Swoją wiedzę i umiejętności nieustannie poszerza uczestnicząc w licznych kursach i szkoleniach. W zawodzie stomatologa najbardziej podoba jej się bezpośredni kontakt z drugim człowiekiem. Obecnie jest w trakcie odbywania stażu podyplomowego w Specjalistycznym Centrum Stomatologii i Medycyny B-dental w Gliwicach. Interesuje się stomatologią zachowawczą i pedodoncją. Satysfakcję sprawia jej uśmiech i zadowolenie pacjentów. Jest lekarzem, który lubi swoją pracę oraz w jej wykonywaniu dąży do perfekcji. Wolne chwile spędza na podróżach i aktywnym wypoczynku w gronie przyjaciół.

alt

alt

Izabela Filuś- higienistka stomatologiczna

1-ok

Justyna Walasik - higienistka stomatologiczna

1-ok

Anita Michalecka - asystentka stomatologiczna

1-ok

Anna Jakubina - asystentka stomatologiczna

recepcja1

Urszula Kowalska

Jolanta Pawłowska

Jolanta Pawłowska