Biuletyn szkoleniowy dla lekarzy stomatologów

Zapisz się do comiesięcznego, darmowego biuletynu e-mailowego prezentującego informacje dotyczące konferencji i szkoleń w zakresie diagnozowania i leczenia dysfunkcji narządu żucia. Szkolenia prowadzi Prof. dr hab. n. med. Stefan Baron.

logosy2

O nas - Dentysta Gliwice B dental

O NAS

W naszych gabinetach czeka na Państwa zespół profesjonalistów, którzy zapewnią kompleksowe, bezbolesne leczenie w miłej atmosferze. Nasi doświadczeni i świetnie wykształceni lekarze z zaangażowaniem zadbają o Państwa zdrowie i komfort.

Proszę poznać nasz Zespół:

Prof.nadzw.dr hab.n.med. Agnieszka Pisulska-Otremba
Lekarz dentysta

(ortodoncja)
kierownik (do 30 IX 2001) Katedry i Zakładu Ortodoncji na Oddziale Stomatologicznym ŚAM w Zabrzu. Jej zainteresowania naukowo-badawcze koncentrują się wokół problematyki diagnozowania i leczenia pacjentów z rozszczepami podniebienia, diagnozowania zespołów wad wrodzonych twarzowej części czaszki oraz diagnozowania i leczenia zębów zatrzymanych. Do Jej najważniejszych osiągnięć w pracy naukowo-badawczej należy zaliczyć opracowanie metody klinicznej oceny napięcia oraz siły mięśni i zastosowanie jej w ortopedii szczękowej. Od 1990 r. powołana na konsultanta regionalnego w dziedzinie ortodoncji, a od 1995 r. była przewodniczącą Krajowego Zespołu Konsultanta Medycznego w dziedzinie ortodoncji.

ortodonta
 

Dr n. med. Jerzy Pachoński
Lekarz dentysta

(protetyka stomatologiczna, stomatologia zachowawcza)
ukończył Śląską Akademię Medyczną w 1968r. Pracując w Katedrze i Klinice Protetyki Stomatologicznej ŚAM uzyskał w 1976r. specjalizację z protetyki stomatologicznej a w 1980r. tytuł doktora nauk medycznych. Do 2004r. kształcił na uczelni studentów i specjalizujących się stomatologów, doprowadzając ponad trzydziestu do uzyskania specjalizacji z protetyki oraz stomatologii ogólnej. Od wielu lat jest też wykładowcą w Studium Medycznym, na wydziale techniki dentystycznej. Jest członkiem wielu towarzystw stomatologicznych i komisji, tworzących programy nauczania, dokształcania i egzaminowania stomatologów i techników dentystycznych. Z Centrum Stomatologii i Medycyny Bdental związał się od początku jego powstania, służąc tu pacjentom swoimi umiejętnościami a młodszym kolegom wiedzą i doświadczeniem zawodowym.

protetyka
 

Lekarz dentysta Klaudia Zaremba 
(ortodoncja)
doświadczony stomatolog – specjalista I stopnia stomatologii ogólnej, oraz II stopnia w zakresie ortodoncji z wieloletnim stażem zawodowym. Dyplom lekarza stomatologa Śląskiej Akademii Medycznej uzyskała w 1992r. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Ortodontycznego oraz międzynarodowego związku stomatologów o specjalności ortodontycznej International Association for Orthodontics. Swoje umiejętności stale pogłębia uczestnicząc w licznych szkoleniach i kursach ortodontycznych, zarówno w kraju jak i za granicą. W swej pracy zawodowej korzysta z najnowszych metod leczenia i wysokiej klasy sprzętu. Największą dla Niej satysfakcją jest zadowolenie i piękny uśmiech pacjentów.

ortodonta

 

 

 

Dr n. med. Tomasz Walawender
Lekarz dentysta
(endodoncja mikroskopowa, protetyka estetyczna, dysfunkcje narządu żucia)
jest absolwentem Śląskiej Akademii Medycznej w Zabrzu. Staż podyplomowy odbył w Specjalistycznym Centrum Stomatologii i Medycyny Bdental w Gliwicach. Pracę przy fotelu, z pacjentami, stara się łączyć z rozwojem naukowym - jest współautorem publikacji naukowych w recenzowanych czasopismach stomatologicznych. W 2008 roku obronił rozprawę doktorską pt.: „Ocena gojenia ran kostnych żuchwy królików po zastosowaniu kopolimeru glikolidu z laktydem oraz jego kompozytów z włóknem węglowym i hydroksyapatytem”. W 2009 roku rozpoczął studia specjalizacyjne w dziedzinie Protetyki Stomatologicznej. Swoją wiedzę i umiejętności pogłębia uczestnicząc w wielu wykładach, kursach oraz szkoleniach. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Dysfunkcji Narządu Żucia. W kręgu jego zainteresowań są przede wszystkim endodoncja mikroskopowa, protetyka estetyczna oraz diagnostyka i leczenie dysfunkcji układu ruchowego narządu żucia.

twalawender
 
 
 
 

Lek.dent. Magdalena Markiewicz
Od 2010 roku jest absolwentką Śląskiego Uniwersytetu Medycznego na wydziale LekarskoDentystycznym w Zabrzu. Podczas studiów brała czynny udział w kołach naukowych i zjazdach STN oraz reprezentowała uczelnie na Mistrzostwach Polski Akademii Medycznych w pływaniu. Jest współautorką pracy naukowej z dziedziny protetyki. Obowiązkowy staż podyplomowy odbyła w Specjalistycznym Centrum Stomatologii i Medycyny B-dental w Gliwicach, gdzie obecnie również pracuje. Pracę zawodową łączy z rozwojem naukowym, uczestnicząc w licznych kursach i szkoleniach, dzięki czemu może stosować nowe metody leczenia. Interesuje się stomatologią estetyczną, endodoncją i protetyką.

2-small2
Lek.dent. Jolanta Batko – Kapustecka
(stomatologia estetyczna, protetyka, endodoncja)
Jest absolwentką Oddziału Stomatologii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Zabrzu. Obowiązkowy staż podyplomowy odbyła w Specjalistycznym Centrum Stomatologii i Medycyny B-dental. Pracę zawodową stara się łączyć z rozwojem naukowym. Jest współautorką publikacji naukowych w recenzowanych czasopismach stomatologicznych. Stale podnosi swoje kwalifikacje uczestnicząc w licznych kursach,  szkoleniach oraz konferencjach w Polsce i za granicą. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Dysfunkcji Narządu Żucia. W kręgu jej zainteresowań zawodowych znajduje się głównie nowoczesna protetyka oraz stomatologia estetyczna.

1-small2

 
 
 
 

 

alt

Izabela Filuś- higienistka stomatologiczna

 


alt

Renata Meler - higienistka stomatologiczna

 


alt

Anita Michalecka - asystentka stomatologiczna

 


alt

Agnieszka Jagielska - asystentka stomatologiczna

 
Elżbieta Stolarska Urszula Kowalska Jolanta Pawłowska
Elżbieta Stolarska Urszula Kowalska Jolanta Pawłowska